OM BRABRAND-ÅRSLEV

Lær lidt om Brabrand-historien

Brabrand og Årslev er aarhusianske forstæder, der ligger 6-9 km vest fra centrum.

Begge kan bryste sig af en bynær beliggenhed kombineret med en overdådig natur ved områdets to store søer – og Brabrands gader fortæller historier om en spirende stationsby – helt fra 1682 og til i dag.

Jaka opstod, fordi 19 jyske andelsslagterier i fællesskab ville søge at udnytte kødet fra danske svin mere intensivt.

Jernbanens betydning

Jernbanen tiltrak også tidligere virksomheder som blandt andet Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik Amba, Jaka, som i 1954 får sit eget sidespor.

Jaka opstod, fordi 19 jyske andelsslagterier i fællesskab ville søge at udnytte kødet fra danske svin mere intensivt. Virksomheden får stor betydning for befolkningstilvæksten i Brabrand, og da der var flest ansatte på fabrikken, var der omkring 550. Det betød også, at Jaka fik råderet over 50 lejligheder i Brabrand Boligforenings nyopførte byggeri, Søvangen.

I 1990 fusioneres Jaka med Tulip og afdelingen i Brabrand nedlægges i 2008.

** Som mange ved – arbejdes der lokalt i 2020’erne igen med at få et ’trinbræt’ tilbage i Brabrand **

Brabrand sø

Brabrand Sø var i 1800-tallet et populært udflugtsmål for lystsejlere, som blandt kunne sejle til traktørstedet Fiskerhuset og få forfriskninger.

Årslev Brugsforening

En kreds af borgere i Årslev oprettede i 1906 Aarslev Brugsforening, som i mange år var en meget betydelig forretning i byen. Den lukkede først i 1970, da nye butikstyper og andre indkøbsvaner indhentede denne butikstype.

Buslinje

Der blev oprettet en direkte buslinje mellem Aarhus og Jaka-fabrikken. Beboerne i Brabrand mente, at årsagen var, at arbejderne på Jaka havde ”et skrækkeligt sprog”, som ingen kunne holde ud at høre på.

Brabrandstien

Brabrandstien blev anlagt i 1950’erne som et beskæftigelsesprojekt. Det var borgmester Svend Unmack Larsens tanke, at stien skulle fungere som et rekreativt åndehul for byen.