Historien

Om Brabrand-Årslev

Brabrand og Årslev er aarhusianske forstæder, der ligger 6-9 km vest fra centrum. Begge kan bryste sig af en bynær beliggenhed kombineret med en overdådig natur ved områdets to store søer – og Brabrands gader fortæller historier om en spirende stationsby. Dyk ned i historien her ...

Gadernes historie

På et vejskilt til en af Hovedgadens små sideveje står der stadig ”Stationsbakken”. Skiltet vidner om Brabrands tid som en spirende stationsby fra 1862 til 1978. Brabrand var oprindeligt en lille landsby, som i 1682 blot bestod af 13 gårde og 3 huse med jord, men takket være jernbanen voksede byen hastigt op gennem første halvdel af 1900-tallet. Samme år som jernbanen blev anlagt får byen en lokal kro, og fire år senere, i 1866, bygger storkøbmanden fra Aarhus, Hans Broge, en sommerbolig med udsigt til Brabrand sø. Hans villa havde en tilhørende park, som i 1901 blev skænket til Aarhus Kommune og efterfølgende brugt som festplads. Hans Broges villa blev revet ned i 1987, men vejen den lå på bærer stadig hans navn – Hans Broges Vej.

Den daværende Stationsvej set fra Hovedgaden i Brabrand, 1904.

Jernbanens betydning

Jernbanen tiltrækker også virksomheder som blandt andet Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik Amba, Jaka, som i 1954 får sit eget sidespor. Virksomheden får stor betydning for befolkningstilvæksten i Brabrand, og da der var flest ansatte på fabrikken, var der omkring 550. Det betød også, at Jaka fik råderet over 50 lejligheder i Brabrand Boligforenings nyopførte byggeri, Søvangen. I 1990 fusioneres Jaka med Tulip og afdelingen i Brabrand nedlægges i 2008. Efter 2. Verdenskrig får toget svære tider, og landtransporten vinder frem. Den øgede trafik på vejene nødvendiggør en udvidelse, og i den forbindelse nedlægges den lokale kro, som lå i vejen for udvidelsen. Op gennem 1950erne og 60erne nedlægges flere små baner, og på de store strækninger nedlægges de små stationen, herunder Brabrand Station, som bringes ned i 1978. Stationen findes dog endnu og bliver i dag udelukkende brugt til godstransport. Stationen blev sidst renoveret i 2006.

Jaka opstod, fordi 19 jyske andelsslagterier i fællesskab ville søge at udnytte kødet fra danske svin mere intensivt.
Nordiske mesterskaber i kano og kajak ved Brabrand Sø, 1967.

Naturen

Naturen er et af Brabrand-Årslevs helt store varemærker med udsigt til kommunens største søområde, Brabrand Sø og Årslev Engsø. Landskabets historie er historien om landsbyen i baglandet til åmundingen (Aros betyder åmunding). I mange år var engarealerne i området drænede, men i 2003 stoppes dræningen af Årslev Engsø og derved genskabes et 100ha stort naturområde i Aarhus. Der opstår således et helt nyt landskab, og der frigives et stort potentiale for byen. Brabrand Sø er den største sø i Aarhus Kommune med en længde på 3 km. Den har været scene for mange forskellige aktiviteter i årenes løb, hvor der blandt andet blev afholdt DM i kano og kajak i 2007. Omkring søen går en 17 km. lang sti, kaldet Brabrandstien. En del af stien går langs den nedlagte jernbane til Hammel, og på ruten kommer man blandt andet forbi godset Constantinsborg.

Brabrand Skole, anno 1863. Tilbygningen til højre, som blev bygget 1894. Fotografi fra 1900.

Skoler

Der har længe eksisteret flere små skoler i- og omkring Brabrand-Årslev. Faktisk nævnes skoleforholdene i området allerede tilbage i 1660, hvor ordet ”skole” bliver brugt for første gang. I 1717 beskrives skoleforholdene i omegnen, således: ”Udi Brabrand er et Skolehus, bygt af Brabrand Bymænd paa samtlig Byens Grund, hvorudi holdes Skole af Degnen Michel, Studiosus, til hannem søger Ungdommen af Giellerup.” Skolehuset, som nævnes i teksten, lå ved siden af Brabrand Kirke. Ud over Brabrand skole, som er hovedskolen, havde byen også Brabrand Privatskole og Brabrand Realskole, der blev indviet i 1912. Brabrand privatskole åbnede i 1878 og havde igennem hele sin 42-årige levetid kun to lærerinder, som samtidig var skolens bestyrere og indehavere. Den ældste af lærerinderne hed Karen Hansen Skjoldelev, og i hælene på hende kom Else Marie Jørgensen, som var en halv snes år yngre. I 1879 flyttede privatskolen ud af sine daværende lejede lokaler, og ind i Villa Hegnet, som lå i den østlige del af byen – derved kom skolen under eget tag. Det kneb dog med pladsen som tiden gik, og i 1900 valgte de to lærerinder at bygge noget nyere og flottere. Resultatet blev den store og imponerende Villa Dyssehøj, beliggende på daværende Vestergade 42. Villa Dyssehøj lagde lokaler til privatskolen helt frem til 1917, da man – trængt af den nye realskole – måtte flytte til mere beskedne omgivelser i Villa Sjølund på Søvej. Brabrand Privatskole lukkede endeligt i 1920.

Brabrand Kirke

På Engdalsvej ligger Brabrand Kirke smukt placeret med udsigt til søerne. Kirken har undergået flere restaurationer og udvidelser gennem tiden, hvor den smukke hvidkalkede facade først blev tilført i 1979. Brabrand Kirke blev allerede opført i den første halvdel af 1200-tallet. Man mener, at der inden da, har ligget en trækirke på samme sted. I 13-1500-tallet blev kirken gjort endnu større – der blev udvidet med et våbenhus og forlænget mod vest. Kirketårnet, som står det i dag, blev tilføjet i 1880. Brabrand sogn voksede hastigt i starten af det nye århundrede, og der opstod hurtigt et behov for, at kirken blev udvidet igen. Dette skete i 1924-1925, hvor kirken blev kraftigt restaureret. Under restaureringen dukkede hidtil ukendte kalkmalerier frem på alle vægge, som tilsyneladende fortalte en sammenhængende historie. De forskellige genstande inde kirken er langt ældre, end det ydre – faktisk kom døbefonten til helt tilbage i 1200-tallet, mens altertavlen og alterkalken stammer fra 1500-tallet, og prædikestolen kan dateres tilbage til 1650. Der findes mange sagn om kirken og området; et af dem fortæller en spændende historie om et skjult kammer i kirkens nordlige mur, hvor præsten under svenskekrigene i 1657-1660 skulle have gemt sig.

Brabrand kirke i dag.
Fund af oldtidsbåd ved Årslevgård, 1964.

Bytyper – Stationsbyen

Brabrand er på mange måder en typisk dansk stationsby. Hør hvordan og hvad det har betydet, når historiker og arkivar Svend-Erik Christiansen viser rundt i byens historie. Filmen er den første film i en række af fire film om danske bytyper. Foruden denne er der en film om Landsbyen, Industribyen og forstaden. Filmene leder frem til serien om Voksende byer 1-3. Filmene er alle blevet til i et samarbejde mellem danmarkshistorien.dk, Aarhus Stadsarkiv og Foreningen Lokalarkiver i Aarhus Kommune.

Brabrandstien blev anlagt i 1950’erne som et beskæftigelsesprojekt. Det var borgmester Svend Unmack Larsens tanke, at stien skulle fungere som et rekreativt åndehul for byen.
Brabrand Sø var i 1800-tallet et populært udflugtsmål for lystsejlere, som blandt kunne sejle til traktørstedet Fiskerhuset og få forfriskninger.
Der er flere fun facts på vej!
Der blev oprettet en direkte buslinje mellem Aarhus og Jaka-fabrikken. Beboerne i Brabrand mente, at årsagen var, at arbejderne på Jaka havde ”et skrækkeligt sprog”, som ingen andre mennesker kunne holde ud at høre på.
En kreds af borgere i Årslev oprettede i 1906 Aarslev Brugsforening, som i mange år var en meget betydelig forretning i byen. Den lukkede først i 1970, da nye butikstyper og andre indkøbsvaner indhentede denne butikstype.
Der er flere fun facts på vej!

Links

Her kan du finde links til andre sider om Brabrand/Årslev historie og omegn.