Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Du kan blive “Glad ambassadør”, som er et interesse-følgerskab. Du vil modtage nyhedsbrev på lige fod med medlemmer, men du har ikke stemmeret til generalforsamlingen for foreningen.