Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse og kan sendes på mail til info@baaf.dk eller pr. brev til formanden.

Holger Lyngklip Strøm, Lotte Pape og Pernille Sølvhøj Roelsgaard (udtrådt pga. flytning) er på valg.

Brabrand-Årslev Fællesråd indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00-20.45.

Ved at deltage i fællesrådets generalforsamling får du samtidig en unik mulighed for at se den gamle Tulip fabriksbygning indefra og høre om processen med at omdanne bygningen til et fælleshus for lokalsamfundet, da A. Enggaard velvilligt har inviteret os indenfor, og Peter Skjalm, der arbejder for A. Enggaard med inddragelse på Tulip-projektet, giver os et oplæg. Bemærk, at bygningen er sikret og ikke farlig, men da den for øjeblikket ikke er i brug, er al færden i bygningen på eget ansvar.

Vi glæder os til at se jer til en inspirerende aften i spændende rammer.