Brabrand-Årslev Fællesråd indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.00-20.45

I år holder vi generalforsamlingen i Brabrand Hallens Café, Engdalsvej 84, 8220 Brabrand, der er genåbnet med ny bestyrer og nye visioner.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Vi uddeler desuden KARMA-prisen for 2. gang, så har du ikke allerede stemt på Facebook, er det også denne aften, du kan stemme på din kandidat. KARMA-prisen gives til en person, organisation eller forening, der har ydet en aktiv indsats for at styrke trivsel, tryghed og fællesskab i Brabrand-Årslev. Prisen består af et værk af Brabrandkunstneren Sara Pape og et diplom ledsaget af 2.500 kr.

Forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse og kan sendes på mail til info@baaf.dk eller pr. brev til formanden.

På aftenen er der valg til fællesrådets bestyrelse. Berit Secher, Kim Bisgaard, Jørgen Pedersen og Dorte Burhøi er på valg.

Vi glæder os til at se jer til en spændende og hyggelig aften for alle, der elsker vores blå-grønne bydel!