Brabrand-Årslev fællesråd indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00-21.00.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse og kan sendes på mail til info@baaf.dk

eller pr. brev til formanden.

Følgende tre medlemmer er på valg:
Kim Bisgaard, Berit Secher og Barnabas Wetton.