Tid: Onsdag d. 31. maj 2017 kl. 19:00-21:00
Sted: Gasværket


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af stemmeberettigede
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Budget – herunder fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag.

Ifølge vedtægter skal forslag være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen. Det kan ske på info@baaf.dk eller brev til formand.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg:
Pernille Sølvhøj Roelsgaard, Holger Lyngklip Strøm ønsker begge genvalg
Kirstine Hagen og Claus Thygesen ønsker begge ikke genvalg

9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer
11. Eventuelt

Bestyrelsen er vært for kaffe og en let anretning med vin.

PBV
Holger Lynglip Strøm
Formand
Hoffmannsvej 1, 8220 Brabrand
26179388