Alle fællesråd i Aarhus har haft mulighed for at indlevere en “lokalområdebeskrivelse”, som vil blive en del af Kommuneplan 2017 for Aarhus. Her kan du læse vores beskrivelse af bydelen Brabrand/Årslev.

Lokalområdebeskrivelse til Kommuneplan 2017