Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brabrand Årslev Fællesråd

tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 19:30 – 21:00 på Det Gamle Gasværk, Byleddet 2, 8220  Brabrand.

Husk at betale dit kontingent på 75,- kr. for 2022, så du kan stemme på generalforsamlingen.
Betaling på Mobilpay 76680 eller bankoverførsel til 3643 1042696.

Følgende punkter er på dagsordenen:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Registrering af stemmeberettigede
 • Godkendelse af bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Budget – herunder fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer
 • Og selvfølgelig uddeling af den eftertragtede Karma Pris 2022.

Øvrige forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

BRABRAND VISIONSDAG

Dagen starter allerede kl. 16:30, hvor vi afholder den første Visionsdag – et forum, hvor vi kan drømme og sammen prøve at forestille os en udvikling og en fremtid, vi borgere har lyst til at leve i sammen. Om 5, 10 og 50 år. På den måde kan vi også selv få indflydelse på, hvordan rammerne for vores og vores børns liv ser ud i mange år frem. Læs mere i Fællesrådets klumme i Jyllands-Posten d. 17/4.

https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/debat/kommentarer/ECE13915010/vores-droem-er-at-vi-proever-at-forestille-os-en-udvikling-og-en-fremtid-vi-borgere-har-lyst-til-at-leve-i/

 

STEM PÅ DIN KANDIDAT TIL KARMA PRISEN 2022

Vær med til at kåre vinderen, når Brabrand-Årslev Fællesråd uddeler KARMA Prisen 2022 til en person, organisation eller forening, der har ydet en aktiv indsats for at styrke trivsel, tryghed og fællesskab i Brabrand Årslev.

Du kan læse mere om de nominerede på Vores Brabrand i de kommende uger.

Prisen består af et værk af glaskunstneren Annie Hjort og et diplom ledsaget af 2.500 kroner.

Afgiv din stemme på Facebook, hvor du snart vil kunne læse om kandidaterne i gruppen Brabrandbeboerne eller stem på Brabrand Årslev Fællesråds GENERALFORSAMLING tirsdag d. 24. maj 2022.

Venlig hilsen

Brabrand-Årslev Fællesråd