Fællesrådets arbejde efterår 23-forår 24

11. apr. 2024 | Bestyrelse/generalforsamling

Februar-24
Generalforsamling i Gasværket d. 21/2-24’ kl 19-21
Ved årets BAAF Generalforsamling vil der både være det traditionelle program med gennemgang af vedtægtsbestemte punkter samt valg til bestyrelsen – men der vil også være fri leg’, hvor medlemmer og gæster opfordres til (og får lejlighed til) at byde ind med ideer til BAAF-emner, der kan arbejdes med.
Pt er der 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 5 på valg (alle villige til genvalg).

Bestyrelsen kan være fra 4-7 personer – dog kunne et par ekstra ønskes.
Anne trækker sig som suppleant.
BAAF-bestyrelsesmøde afholdt inden generalforsamlingen.

Januar-24
BAAF-bestyrelsesmøde.
Fællesråds-formandsmøde for de 37 Fællesråd i Aarhus kommune.
Hovedgadegruppen og BAAF koordinations-møde – om krydsningspunkter ud fra programmer i begge grupper.

December-23:
Et længe ventet ÅK-TM møde finder sted – omhandlende det nye ’BAAF-program om den korte bane’.
Der arbejdes på højtryk med at relancere BAAF-hjemmesiden og BAAF-email-systemet. Deadline Januar.
ÅK-TM spørges om Engbakkens farlige krydsning for skoleeleverne – men det er svært at få svar.

November-23:
City Vest har fået ny ejer i A. Enggaard, som ønsker en radikal ændring for City Vest – med mange boliger og meget få butikker. Da City Vest har bydelscenter- detailhandels-status skal en ny lokalplan vedtages i så fald.
BAAF indsender et høringssvar ud fra ønsket om ikke at reducere City Vest handelslivet som A.Enggaard vil.
BAAF arbejder stadig for at få Julebelysningen i Hovedgaden til at lyse fra d. 1. December. Det lykkedes!

Oktober-23:
Hovedgade-gruppen/Hovedgadegruppen (HGG) ønsker optagelse i BAAF som særudvalg – med arbejdsradius omkring

Hovedgaden. HGG har afholdt et brag af en Hovedgade-fest i fantastisk vejr og mange Brabrand-borgere medvirkede i festlighederne, som strakte sig fra Torvet og til Cafe’en med loppemarked og andet sjov.
HGG har også lanceret ideer for Hovedgaden fremadrettet – bl.a en tunnel-opshining og meget andet.
ÅK-TM spørges om JAKA-bygnings-status, men det er svært at få svar.

September-23’:
Aarhus Planstrategi 23’ får et høringssvar med på vejen’.
Årslev Helhedsplan høringssvar indsendt med spritnye ideer for naturen og begrænset byggeri mod søen.
Møde med Rådmand Nicolaj Bang om det nye BAAF-program (fra Juni) og om forstads-bevågenhed. Mødet følges op af dokumentmateriale, som ÅK-TM vil vurdere mulighederne for at få udført helt/delvist.