BAAF med fuldtallig livskraftig bestyrelse

12. mar. 2024 | Bestyrelse/generalforsamling

Årets generalforsamling i BAAF blev en livlig og konstruktiv markering af, at Brabrand-Årslev Fællesråd nu igen har en aktiv og livskraftig bestyrelse.

På generalforsamlingen d. 21. februar i Brabrands kulturhus Gasværket blev en fuldtallig bestyrelse for fællesrådet valgt.

Kim Bisgaard og Berit O. Secher genopstillede og blev valgt, og det samme gjorde de tre nye navne, som kom til i løbet af 2023, Carsten Strange Jensen, Mia Sorgenfrey og Kristian Ditlev Frische.

Desuden er Per Falk Bredgaard fortsat medlem af bestyrelsen, mens Maja Trinkjær udtrådte. Carsten Warnich og Søren Bülow blev valgt som suppleanter.

Formand Carsten Strange Jensen fortalte om de projekter, bestyrelsen arbejder med på ”den korte bane”:

a) En opdatering af vej-beplantninger, byskilte og generel skiltning mv.
b) at få fortalt omverdenen lidt mere om Brabrand – og finde de ’fyrtårne’, som kan hjælpe i den retning
c) at få lavet en makeover af Søparken som et centralt mødested, for eksempel med en amfi-scene til arrangementer
d) at få etableret tre tribune-pladser langs Brabrandstien, sådan at der kan blive bedre udkig ud over Brabrand Sø – nu hvor søen er blevet sværere at komme tæt på
e) at få en tribune på Brabrand IF´s bane 1, der har en sammen hæng med de førnævnte tribuner på Brabrandstien

På den lange bane (2024) arbejder bestyrelsen på en beskrivelse af det nuværende Brabrand og Årslev, samt en beskrivelse af de nye tiltag, som vi som BAAF kan forestille os. Beskrivelsen skal fungere som et oplæg til borgerne i lokalområdet.

Carsten Strange Jensen forklarede, at han har hentet inspiration til initiativet ved at studere de københavnske bydelsplaner, som han finder interessante.

Formanden fortalte yderligere, at samarbejdet med den såkaldte Hovedgade-gruppe, der arbejder på at skabe fornyelser af Hovedgaden, er blevet endnu tættere. Gruppen er nu blevet et udvalg i BAAF og har et medlem af bestyrelsen med som deltager.

Han gennemgik en række af de mange sager, bestyrelsen har været involveret i i løbet af efteråret 2023 og starten af 2024. Blandt andet brugte bestyrelsen i november en del tid på at sørge for, at der kom julelys i Hovedgaden og på Brabrand Kirkevej.

Det lykkedes, men under forudsætning af at BAAF påtog sig betaling for strømforbruget. Det var på generalforsamlingen stadig uafklaret, hvor stor regningen ville blive – men flere lokale virksomheder og foreninger havde lovet at bidrage med sponsorater.

”Man er altid velkommen til at tage kontakt til fællesrådet – så finder vi sammen en løsning,” sluttede Carsten Strange Jensen sin beretning.

Generalforsamlingen besluttede at fastholde et kontingent på 75,- årligt, og havde samtidig en grundig diskussion af mulighederne for at øge medlemstallet.