BAAF – et aktiv i dit lokalområde

11. mar. 2024 | BAAF initiativer/nyheder

Brabrand-Årslev Fællesråd (BAAF) er en kommunalt støttet forening, der arbejder frivilligt for at fremme vækst, trivsel og fællesskab i Gl.Brabrand og Årslev – dels gennem rådets eget arbejde, dels gennem støtte til lokale initiativer – og dem er der heldigvis mange af i Brabrand og Årslev.

De BAAF-aktive er almindelige borgere i Gl.Brabrand og Årslev, som bruger deres fritid i det sociale arbejde, og der er henover årene hele tiden udskiftning i ’bestyrelses-truppen og udvalgene’ – så meld dig gerne!

BAAF-bestyrelsen består normalt af 8 personer og 1 suppleant fra Brabrand og Årslev.
Fællesrådet er talerør for nærdemokratiet og den borgerdrevne udvikling i Gl.Brabrand og Årslev.

Der er i 2023’ hele 37 Fællesråd i Aarhus – og fx også et for Gellerup. Det er altså det lokale Fællesråd du kan henvende dig til, hvis du som beboer i området ønsker hjælp og støtte til et frivilligt initiativ, der bidrager til den positive udvikling i området – via samarbejde med Aarhus Kommune og erhvervslivet.

Bliv medlem og støt vores arbejde – hvis du bor i Gl. Brabrand og Årslev.
Det koster Dkk. 75,- per år for private og Dkk. 300,- for firmaer. Meld dig ind ved at skrive til . Det giver dig stemmeret ved generalforsamlingen og mulighed for selv at stille op til bestyrelsen.

Brug dit engagement på at skabe positiv udvikling i Brabrand og Årslev.

Besøg vores nabo fællesråd i Gellerup her.
Besøg Brabrand Erhvervsforening her.